Муниципальные программы и их исполнение

Версия для печати
ВложениеРазмер
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2014_gorod.doc60.5 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2014_rayon.doc79.5 КБ
programma_gorod_2014.docx83.62 КБ
programma_gorod_2014-2020_g.docx73.21 КБ
programma_rayon_2014.docx92.76 КБ
programma_rayon_2014-2020.docx86.78 КБ
programma_rayon_2016.docx91.26 КБ
programma_gorod_2016.docx75.91 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2015_ra_ist.doc77.5 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_1_polugodie_2016_gorod.doc48.5 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2014_gorod.doc60.5 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2015_gorod_2.doc56.5 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2015_ra_ist.doc77.5 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2015_rayon.doc53 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2016_polugodie.doc83 КБ
programma_1746_.pdf320.5 КБ
programma_gorod_591_ot_04.05.16.docx73.83 КБ
programma_gorod_2014.docx83.62 КБ
programma_gorod_2014-2020_g.docx73.21 КБ
programma_gorod_2016.docx75.91 КБ
programma_rayon_360_ot_30.03.15.docx86.78 КБ
programma_rayon_617_ot_12.05.16.docx88.5 КБ
programma_rayon_974_ot_14.07.15.docx92.49 КБ
programma_rayon_1130_ot_31.10.13.docx92.76 КБ
programma_rayon_1509_ot_20.10.15.docx91.72 КБ
programma_rayon_2016_84.28.01.16.docx91.26 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_2016.doc99.5 КБ
otchet_o_hode_realizacii_municipalnoy_programmy_god_2016_gorod.doc67.5 КБ
programma_rayon_2016_dekabr.docx89.99 КБ
no_2168_ot_28.12.2016_o_vnesen._izmen_v_mp_privatiz_i_uprav._munic._imushch.doc122 КБ
Программа район постановление 1846 2018 г.110.94 КБ
Постановление 1306 район август 2018 программа74.23 КБ
Постановление.1620_ot_26.09.18_город программа84.86 КБ
Постановление_1442_ot_08.2018_район программа 85.38 КБ
3._kumiotchet_tab.3_celevye_r-n.doc41.5 КБ
kumi1._otchet_tab.1_finansirovanie_r-n_2018.doc39 КБ
2.kumi_otchet_tab.2_meropriyatiyar-n.doc46 КБ
postanovl.2255_12.2018_g.docx100.01 КБ
postanovlenie_2272_12.2018.docx81.01 КБ
kumi_gorod_19.xlsx25.5 КБ
kumi1._otchet_tab.1_finansirovanie_gor._2019.doc40 КБ
3._kumiotchet_tab.3_celevye_gorod2019.doc40.5 КБ
2.kumi_otchet_tab.2_meropriyatiyagorod_2019.doc40 КБ
3._kumiotchet_tab.3_celevye_r-n2019_g.doc41.5 КБ
2.kumi_otchet_tab.2_meropriyatiyar-n_2019.doc45 КБ
kumi1._otchet_tab.1_finansirovanie_r-n_god2019.doc39 КБ
no_1940_ot_27.12.19_o_vnes.izmen_.v_mp_sovershenstvovanie_sistemy_uprav.i_rasporyazh.zem_.imushch.kompleksom.doc210.5 КБ
no_1939_ot_27.12.19_o_vnes.izmen_.v_mp_privatizaciya_i_upravlenie_mun.imushchestvom.doc221 КБ
kumi_rayon_19.xlsx24.91 КБ